ಹವ್ಯಕ

 1. ಸಮಾವರ್ತನ - ಕಾಶೀ ಯಾತ್ರೆ

  ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೆಯದಾದ ಸಮಾವರ್ತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಗುರುವಿನ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೋರುವ ಸಮಯ.

 2. ಪೂಜಿಸಿದಳು ಗೌರಿಯ ರಿಕುಮಿಣಿದೇವಿ ಪೂಜಿಸಿದಳು ಗೌರಿಯಾ

  ಪೂಜಿಸಿದಳು ಗೌರಿಯ ರಿಕುಮಿಣಿದೇವಿ ಪೂಜಿಸಿದಳು ಗೌರಿಯಾ |
  ಪೂಜಿಸಿದಳತಿ ಮೋದದಿಂದದಲಿ |
  ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯನನ್ನೆ ಭಜಿಸುತ ರಾಜಿಸುವ ಮಣಿನಯದ ಪೀಠದಿ ಬಾಲೆ ರುಗುವಿಣಿ ಓಜೆಯಿಂದಲಿ ||ಪ||

  ಮಂಡಲಗಳ ರಚಿಸಿ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ ನಮಿಸಿ ಪುಂಡಾರೀಕಾಕ್ಷನೆ ಪತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಚೆಂಡಿಕೆ ಪಾದದೊಳ್ ಇಂದು ನಮಿಸುತಾ ||೧||

  ನೀಲಕಂಠನ ರಾಣಿಯಾ ಪೂಜಿಸಿದಳು ಬಾಲೆ ರುಗುವಿಣಿ ದೇವಿಯು | ನೀಲವರ್ಣನೆ ತನ್ನ ಪತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಚಂದ್ರಮೌಳಿಯ ಪೂಜೆ ಲೋಲೆ ಮಾಡಿಸಿದಿಳಿಂದು ||೨||

  ಅಂಗನೆ ರುಗುವಿಣಿದೇವಿಯು ಪೂಜಿಸಿದಳು ಗಂಗಾಧರನ ಪಾದವಾ |
  ಮಂಗಲಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಪೂಜೆಯನರ್ಪಿಸಿ ಮಂಗಳಗೌರಿಯು ಬಾಗಿನಗಳ ಕೊಟ್ಟು ||೩||

 3. ಬೆಳಗಾಯಿತೇಳವ್ವ ಬಾಲೆ (ದಾಟಿ: ಬೆಳಗಾಯಿತು ಮೂದಲಲ್ಲಿ…)

  ಬೆಳಗಾಯಿತೇಳವ್ವ ಬಾಲೆ |
  ಎದ್ದು ಮುಖ ತೊಳೆದು ಪತಿಗ್ವಂದನೆ ಮಾಡೆ||ಪ||
  ಪತಿವೃತ ಧರ್ಮವೆಂಬುದು ನಾರಿಗೆ ಹಿತವೆಂದು ನೀ ತಿಳಿದು ನೀ ನೋಡು ||೧||
   
  ಬೆಳಗು ಜಾವದಲ್ಲೆದ್ದು ತನ್ನ ಪತಿಗೆರಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದು
  ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಬಳಿಪಾದಂಗಳ ತೊಳೆದುನಿಂದು ನಳಿನನಾಭನ ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡು ತಿಳಿದು ||೨||
   
  ಮೂಡಲು ಬೆಳಗು ಜಾವದೊಳು ನಿನ್ನ ಪತಿಯು ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುವ ಸಮಯದೊಳು
  ದೇವರ ಮೂಂದೆ ರಂಗೋಲಿ ಇಟ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ||೩||

 4. ಉದಯ ರಾಗ (ದಾಟಿ: ಬೆಳಗಾಯಿತು ಮೂದಲಲ್ಲಿ…)

  p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }

  ಬೆಳಗಾಯಿತೇಳವ್ವ ಬಾಲೆ |
  ಎದ್ದು ಮುಖ ತೊಳೆದು ಪತಿಗ್ವಂದನೆ ಮಾಡೆ||ಪ||
  ಪತಿವೃತ ಧರ್ಮವೆಂಬುದು ನಾರಿಗೆ ಹಿತವೆಂದು ನೀ ತಿಳಿದು ನೀ ನೋಡು ||೧||
   
  ಬೆಳಗು ಜಾವದಲ್ಲೆದ್ದು ತನ್ನ ಪತಿಗೆರಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದು
  ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಬಳಿಪಾದಂಗಳ ತೊಳೆದುನಿಂದು ನಳಿನನಾಭನ ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡು ತಿಳಿದು ||೨||
   
  ಮೂಡಲು ಬೆಳಗು ಜಾವದೊಳು ನಿನ್ನ ಪತಿಯು ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುವ ಸಮಯದೊಳು
  ದೇವರ ಮೂಂದೆ ರಂಗೋಲಿ ಇಟ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ||೩||

 5. ತೊಡೆದವ್ವು - ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆ

  ಮಲೆನಾಡಿನ ಹವ್ಯಕ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡೆದವ್ವು ಕೂಡ ಒಂದು.. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನ. ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಗಡಿಗೆಯೇ ಆಗಬೇಕು. ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ತೊಡೆದವ್ವನ್ನು ಬೇಯುಸುವುದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ.