ಏಕೀ ಸಮ್ಮಿಲನ? ಸುಧೀಂದ್ರ ಧ, 03/28/2012 - 21:28

ಸಾವಿರಾರು ವರುಷದ ಇತಿಹಾಸ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಮಾತ್ರ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಾಡು ನುಡಿನ್ನು  ನಾವಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲೆದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ . ಈಗಿನ ಪಾಷ್ಚಾತ್ಯ ಓಟದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ನಡುವೆ, ಅವು ಮರೆತು ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ,  ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ, ಕಲಿತ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವನ್ನಾದರೂ ಒಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.

ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ