Submitted by ಸುಧೀಂದ್ರ on ಮಂಗಳ, 04/20/2021 - 20:30

ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ನಾಮ ತಾರಕಮ್|
ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ಭಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ದಾಯಕಮ್||

ಜಾನಕಿ ಮನೋಹರಂ ಸರ್ವ-ಲೋಕ ನಾಯಕಮ್|
ಶಂಕರಾದಿ ಸೇವ್ಯ-ಮಾನ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಕೀರ್ತನಮ್||

ಜಾನಕಿ ಮನೋಹರಂ ಸರ್ವ-ಲೋಕ ನಾಯಕಮ್|
ಶಂಕರಾದಿ ಸೇವ್ಯ-ಮಾನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಕೀರ್ತನಮ್||

ವೀರಶೂರ ವಂದಿತಂ ರಾವಣಾದಿ ನಾಶಕಮ್|
ಆಂಜನೇಯ ಜೀವನಾಮ ರಾಜಮಂತ್ರ ರೂಪಕಮ್||

 

 

 

 

ರಾಮ ನಾಮ ತಾರಕಮ್